Berotec är ett 200-manna IT-konsultföretag som har både spets och bredd inom teknisk produktutveckling.

www.berotec.se

FindOut är ett 30-manna företag som erbjuder tjänster, produkter och skräddarsydda lösningar för effektivisering av produktutveckling.

www.find-out.se


Orexplore är ett innovativt produktbolag som använder avancerad röntgenteknik för mineralanalys.

www.orexplore.com

Vi hjälper många andra företag också, däribland små specialiserade konsulter inom olika verksamhetsområden. De vill alla fokusera på sin verksamhet och uppskattar den nära och enkla hjälp som vi erbjuder dem.